Informacje ogólne
Podstawa prawna
Zasięg terytorialny
Wydawane
dokumenty
Komisja egzaminacyjna
Piloci Żeglugi Śródlądowej
Techniczna Komisja Inspekcyjna
Do pobrania
  mapka
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
ul. ks. Konarskiego 1/3
85-066 Bydgoszcz
tel. (52) 320 42 30
fax (52) 320 42 24
e-mail: urzad@bydg.uzs.gov.pl
serwis: www.bydg.uzs.gov.pl

Dyrektor Urzędu:
Jerzy Słomiński
tel. (52) 320 42 25

Godziny pracy urzędu:
0715 - 1515 pn, śr, czw, pt,
0800 - 1600 wt.

Urząd Żeglugi Śródlądowej realizuje kompetencje Dyrektora Urzędu wynikające z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Do właściwości Dyrektora Urzędu należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawianiem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych:

  • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej,
  • przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych,
  • kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statkowych
    i przewozowych oraz dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego,
  • prowadzeniu rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej,
  • wydawanie dokumentów statkowych i osobowych,
  • stanowienie przepisów prawa miejscowego.

Szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu znajduje się w Statucie Urzędu