Terytorialny zakres działania dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

1. Śródlądowe drogi wodne:

 • rzeka Wisła od km 719,9 (Silno) do ujścia rzeki Wdy,
 • Kanał Bydgoski,
 • rzeka Noteć Górna od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim,
 • Kanał Górnonotecki,
 • rzeka Noteć Dolna od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty,
 • rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Wisły,
 • Kanał Ślesiński wraz z jeziorem Gopło,
 • rzeka Warta od Kanału Ślesińskiego do ujścia rzeki Noteci,
 • System Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:

- jeziora: Roś, Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Łabap, Dargin, Kirsajty, Mamry (właściwe), Święcajty, Ryńskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Duża, Nidzkie (do 3 km, stanowiącego granicę z Rezerwatem „Jezioro Nidzkie”)
- kanały: Jegliński, Tałteński, Grunwaldzki, Mioduński, Szymoński, Kula, Giżycki, Niegociński,  Piękna Góra, Węgorzewski, Nidzki.
- rzekę Węgorapa (dwa odcinki żeglowne)

 • Kanał Augustowski - od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie tego kanału.
 • Rzeka Pisa od Jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi,
 • Rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi,
 • rzeka Wisła do ujścia rzeki Wdy do granicy morskich wód wewnętrznych,
 • rzeka Wisła Gdańska (Wisła Martwa) od rzeki Wisły w Przegalinie do granicy morskich wód wewnętrznych,
 • rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
 • rzeka Szkaprawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
 • Kanał Jagielloński,
 • system Jezior Warmińskich obejmujących szlak głównych jezior połączonych rzekami lub kanałami od rzeki Elbląg do miast Ostródy i iławy z bocznymi odgałęzieniami,
 • rzeka Wisła od km 324,5 (ujście rzeki Kamiennej) do km 719,9 (Silno),
 • Kanał Żerański,
 • rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi,
 • rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim,

 

2. Wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne:

 • w granicach województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego,
 • w granicach województwa podlaskiego i następujących powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego oraz miasta na prawach powiatu Olsztyn,
 • w granicach województwa: pomorskiego i następujących powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego,
 • w granicach województw: mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego.

– w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust.3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.