Prawo

PRAWO  
Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie żeglugi śródlądowej na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tekst jednolity)
(Dz.U. z  2020r., poz. 1863)

ZAKRES DZIAŁANIA DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów
(Dz.U. z 2018r., poz. 1841)

OSOBY UPRAWNIONE DO INSPEKCJI
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych
(Dz.U. z 2002r., Nr 145, poz. 1222)

UMUNDUROWANIE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej
(Dz.U. z  2019r., poz. 1686)

OZNAKOWANIE STATKU INSPEKCYJNEGO
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej
(M.P. z 2002r., Nr 38, poz. 603)

UPRAWIANIE ŻEGLUGI PRZEZ OBCE STATKI
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U. z 2010r., Nr 77, poz. 505)

EWIDENCJA PRZEWOŻONEGO ŁADUNKU
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w żegludze śródlądowej
(Dz.U. z 2003r., Nr 26, poz. 227)

ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej
(Dz.U. z 2002r., Nr 34, poz. 316)

UZNAWANIE DOKUMENTÓW INNYCH PAŃSTW
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
(Dz.U. z 2007r., Nr 210, poz. 1536)

PRZEPISY ŻEGLUGOWE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U. z 2003r., Nr 212, poz. 2072)

DZIENNIK POKŁADOWY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej
(Dz.U. z 2002r., Nr 8, poz. 69)

REJESTR STATKÓW
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej
(Dz.U z 2020r., poz.1020)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej
(Dz.U. z 2003r., Nr 39, poz. 340)
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
(Dz.U. z 2018r. poz. 1137)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
(Dz.U z 2020r., poz.1500)

POMIARY STATKÓW
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej
(Dz.U. z 2010r., Nr 115, poz. 772)

WYMAGANIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE STATKÓW
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków
(Dz.U. 2010r., Nr 216, poz. 1423)

ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
(Dz.U. z 2019r., poz. 851)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej.
(Dz.U. z 2010r., Nr 216, poz. 1424)

MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN
(Dz.U. z 2012r., poz. 974)

ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej
(Dz.U. z 2002r., Nr 70, poz. 651)

KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  i rozwoju z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz.U. z 2014r., poz. 1686)

ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych
(Dz.U. z 2019r., poz.1208)

KLASYFIKACJA DRÓG WODNYCH
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
(Dz.U. z 2020r., poz. 1898)

ODPADY I ŚCIEKI
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej
(Dz.U. z 2003r., Nr 104, poz. 973)

PILOTAŻ
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U. z 2003r., Nr 5, poz. 53)

WYPADKI ŻEGLUGOWE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania z związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U. z 2002r.,Nr 17, poz. 161)


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.