Opłaty

Wszystkie sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej, załatwiane w naszym Urzędzie, podlegają odpowiednim opłatom.

  1. OPŁATY ADMINISTRACYJNE

Za poszczególne kategorie spraw, załatwianych przez nasz Urząd, pobierane są opłaty administracyjne w odpowiednich kwotach, określonych w załączniku do ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z dnia 6 grudnia 2013 r., poz. 1458 (tekst jednolity).

Uprzejmie informujemy, że opłaty administracyjne należy wpłacać na konto bankowe:

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
ul. Karola Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
nr 22 1010 1078 0113 5422 3100 0000

WYSOKOŚCI OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH  
I Uprawianie żeglugi obcymi statkami  
1 Za pozwolenie na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych  
1) na jedną podróż 100 zł
2) na określony czas lub wielokrotne podróże 200 zł
2 Za wtórnik pozwolenia 20 zł
II Spełnienie wymogu zdolności zawodowej  
1 Za zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej 30 zł
2 Za wtórnik pozwolenia 15 zł
III Rejestr administracyjny  
1 Za wpis statku do rejestru :  
1) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 40 zł
2) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 80 zł
3) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 80 zł
4) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 400 zł
2 Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze 15 zł
3 Za wtórnik karty rejestracyjnej 20 zł
IV Pomiar statków  
1 Za świadectwo pomiarowe:  
1) dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków 150 zł
2) dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków 100 zł
2 Za wtórnik świadectwa pomiarowego 60 zł
  Uwaga: Opłaty nie obejmują kosztów za czynności związane z pomiarem statku.  
V Świadectwa zdolności żeglugowej  
1 Za świadectwo zdolności żeglugowej 25 zł
2 Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej 20 zł
3 Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej 15 zł
4 Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej 15 zł
5 Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż
(opłata obejmuje dokonanie inspekcji)
200 zł
6 Za wtórnik świadectwa zdolności żeglugowej 20 zł
VI Kwalifikacje zawodowe  
1 Za egzamin na patent 150 zł
2 Za egzamin na świadectwo 100 zł
3 Za patent 50 zł
4 Za świadectwo 25 zł
5 Za wtórnik patentu 40 zł
6 Za wtórnik świadectwa 20 zł
VII Żeglarska książeczka pracy  
1 Za żeglarską książeczkę pracy 30 zł
VIII Przewóz materiałów niebezpiecznych  
1 Za świadectwo dopuszczenia statku do przewozu materiałów niebezpiecznych (opłata obejmuje inspekcję) 200 zł
2 Za egzamin na świadectwo eksperta ADN 100 zł
3 Za świadectwo eksperta ADN 25 zł
4 Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 3 20 zł
IX Pilotaż  
1 Za świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu 50 zł
2 Za uprawnienie pilotowe 50 zł
3 Za egzamin na pilota 100 zł
4 Za sprawdzian na świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu 100 zł
5 Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 2 50 zł

 

  1. OPŁATY SKARBOWE

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zmianami) czynności urzędowe powinny być poprzedzone opłatami, w szczególności:

5,00 zł od poświadczenia zgodności wyciągu pływania i wiarygodności danych na tabliczkach barek pchanych,
9,00 zł poświadczenie własnoręczności podpisu,
10,00 zł - zatwierdzenie instrukcji bezpieczeństwa statku oraz kursu na uzyskanie świadectwa eksperta ADN,
- za świadectwo uznania rzeczoznawcy technicznego statków żeglugi śródlądowej,
- zmiany w żeglarskich książeczkach pracy (w tym: wpis o przedłużenie ważności świadectwa zdrowia, wpis o nowych uprawnieniach zawodowych, zmiana adresu),
17,00 zł zaświadczenia:
- o wpisie do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej,
- o wykreśleniu z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej,
- o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej,
- o nie figurowaniu wpisu w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej lub zastawu,
- o złomowaniu statku polskiego,
- o przynależności statku do żeglugi reńskiej,
- o posiadaniu kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej klasy A/B,
24,00 zł wydanie duplikatu zezwolenia, pozwolenia,
26,00 zł - weryfikacja rejsów w żeglarskiej książeczce pracy,
- rejestracja (legalizacja) dziennika pokładowego,
- wydanie i legalizacja książki oleju,
82,00 zł Zezwolenia:
- na przewóz specjalny,
- na zorganizowanie imprezy na wodzie,
- na zajmowanie stanowiska wyższego niż posiadany patent lub świadectwo,
Przedłużenie terminu ważności zezwolenia - 50% stawki podstawowej,
523,00 zł Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w żegludze śródlądowej,

Opłaty skarbowe należy wpłacać do kasy lub na konto:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.