Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • postrzegalność
 • funkcjonalność
 • kompatybilność

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Romuald Dragan.
 • E-mail: romuald@bydg.uzs.gov.pl
 • Telefon: +48 52 320 42 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
 • Adres: ulica Marcinkowskiego 1 , 85-056 Bydgoszcz
 • E-mail: urzad@bydg.uzs.gov.pl
 • Telefon: +48 52 320 42 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy korzysta z budynku, który nie jest przystosowany do obsługi osób, które maja trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest w centralnej części miasta Bydgoszczy przy ulicy Marcinkowskiego 1. Do urzędu można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji. Do budynku przy ulicy marcinkowskiego 1 w Bydgoszczy można dotrzeć korzystając z chodnika idąc od ulicy Dworcowej lub od strony ulicy Marszalka Focha. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzajace dla osób niewidomych lub słabowidzących. Do głównego wejscia usytuowanego od strony skweru Franciszka Floriana Czakiego prowadzą schody. Nie są one wyposażone w barierki. Budynek jest dwukondygnacyjny. W budynku brak windy. Toaleta znajduje się na parterze i nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnosciami. Drzwi wejsciowe do budynku pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwośc zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu przy wejsciu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - telefon +48 52 320 42 30.

Wejście na piętro budynku odbywa się za pośrednictwem schodów,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

W Urzędzie Żeglugi Śródladowej nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszytkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą kontaktować się z urzędem poprzez przesłanie wiadomości e-maill pod adres urzad@bydg.uzs.gov.pl , bądź na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.